Studiebureau Hosbur


Studiebureau HOSBUR bvba is een multidisciplinair studiebureau van ingenieurs, landmeters-experten, ontwerpers en stedenbouwkundigen. Ons team garandeert een combinatie van kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit met een persoonlijke benadering van alle projecten.


ONTWERP PUBLIEKE RUIMTE

Het ontwerp van wegenis en bij uitbreiding publieke ruimtes behoort tot de kerntaken van ons bureau. Onze ervaring is gegroeid vanuit zowel publieke als private sectoren.
Het ontwerpen van straten, pleinen en verblijfsruimtes is een groeiproces dat begint met een stevige fundering. Daarom wordt er steeds gestart vanuit een uitgebreide opmeting van de bestaande toestand en inventarisering van de ruimtelijke, sociale en economische noden. Al deze componenten worden verder vertaald in een technisch haalbaar ontwerp. Ons bureau staat voor moderne, esthetische verantwoorde ontwerpen met een sterke aandacht voor ruimtelijke planning. Onze persoonlijke aanpak garandeert een ontwerp met een publiek draagvlak.


PROJECT- & BOUWCOÖRDINATIE

Ons bureau is gespecialiseerd in de coördinatie van bouwprojecten voor wegenis- en rioleringswerken. Wij bieden een persoonlijke benadering en afhandeling van de werfopvolging. Koste efficiënt met het oog op een kwaliteitsvolle uitvoering én een vlotte oplevering.


RIOLERINGSSTUDIES

Het ontwerp van openbare rioleringsstelsels gaat dikwijls samen met het ontwerp van wegen. Toch is het ontwerpen van rioleringen een vak apart met hoofdzakelijk een technische insteek. Ook hier is een goede inventarisering van de bestaande toestand een absoute must om een degelijk ontwerp te kunnen uitwerken. Het overzicht naar de ruimere omgeving en toekomstige ontwikkelingen zijn hierbij aandachtspunten. Elk ontwerp dient te voldoen aan de eisen van de plaatselijke rioolbeheerder. Ook het begeleiden van afkoppelingen van bestaande rioleringssystemen behoort tot het takenpakket om te komen tot een goed rioleringsontwerp.


STEDENBOUW & RUIMTELIJKE PLANNING

Van de kleinste verkaveling tot volledige ontwikkelingen van sites met publiek domein, ons bureau biedt een totaalpakket met advies vanaf het eerste idee. We begeleiden projecten langs de administratieve trajecten van de verschillende overheden in heel België en zorgen voor een technische en juridische ondersteuning en dossiersamenstelling. Ons bureau staat voor moderne, esthetische verantwoorde ontwerpen met een sterke aandacht voor ruimtelijke planning. Onze persoonlijke aanpak garandeert een ontwerp met een publiek draagvlak.


TECHNISCHE OPMETINGEN EN BOUWMETEN

Als landmeters – experten zijn wij bij uitstek geplaatst voor het uitvoeren van alle technische opmetingen en bouwmeten. Ons bureau beschikt over de allernieuwste totaalstations, gps meettoestellen en digitale waterpastoestellen met de hoogste nauwkeurigheid. U kan bij ons terecht voor o.a. :

 • Uitzetten van gebouwen en constructies;
 • Zettingsmetingen;
 • Opmeten en opstellen van digitale terreinmodellen;
 • Opmeten van grondverzet;
 • Controlemetingen en monitoring van bouwerken;
 • Digitale opname van terreinbeelden;
 • Digitale fotogrammetrie;
 • Rioleringsonderzoek;

 • RIOLERINGSKEURING

  Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering. Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater (correct) aangesloten is op de openbare riolering en of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.